Legături cu mediul academic
leg med ac
Parteneriate pentru cariere de succes și dezvoltare regională

Lumea academică și cea socio-economică sunt adesea văzute ca două lumi distincte iar în România, adeseori, universitățile și întreprinderile comunică prea puțin, impactând direct asupra traiectoriei profesionale a absolvenților. Clubul Francofon de Afaceri din Cluj a decis în 2018 să se alăture unui consorțiu format din 3 universități clujene în proiectul intitulat : „Dezvoltarea capacității CRU-urilor clujene pentru intensificarea dialogului dintre mediul academic și lumea socio-economică francofonă a Transilvaniei și în vederea unei mai bune integrări profesionale”. Precum o indică titlul proiectului, obiectivul general urmărește apropierea dintre mediul academic și cel socio-economic, o mai bună inserție profesională a tinerilor absolvenți francofoni și dezvoltarea economică regională durabilă.
Proiectul este finanțat de Agenția Universitară a Francofoniei.

Dezvoltarea capacității CRU-urilor clujene pentru intensificarea dialogului dintre mediul academic și lumea socio-economică francofonă a Transilvaniei și pentru o mai bună integrare profesională
Consorțiu
  • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
  • Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
  • Clubul Francofon de Afaceri din Cluj
Obiective declarate
  • Identificarea nevoilor întreprinderilor francofone din Transilvania

  • Organizarea de sesiuni de formare (ateliere, seminarii) care să răspundă nevoilor identificate

  • Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților de la universitățile partenere

  • Crearea unei platforme electronice care să permită conectarea comunității socio-economice cu cea academică

  • Elaborarea de propuneri de noi programe de formare

Finanțare
  • Agenția universitară a Francofoniei- Europa Centrală și Orientală
Rezultate principale
Sesiuni de formare organizate
Conferința ”Competențele de mâine la Cluj-Napoca”, 9 aprilie 2019, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Franceză în România, Clubul Francofon de Afaceri Cluj, Agenția universitară a Francofoniei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - lansarea proiectului

Atelier de formare " Mise en confiance et créativité. Apprentissage du français par le théâtre", 22-24 octombrie 2019, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, formator Fabrice DUBUSSET- Director artistic Procédé Zèbre

Atelier de formare "Gastronomie et fiscalité / droit alimentaire ", 28 septembrie 2020, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, invitat special Vincent Lointier- restaurant "Atelier de cuisine "

Seminar "Projets européens et fonds structurels" , 02-06 noiembrie 2020, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, formator Franck LOPEZ, responsabil special/delegat DIRECCTE Occitanie
Studiu privind necesitatea intensificării dialogului între mediul socio-economic și cel universitar
Studiu privind necesitatea intensificării dialogului între mediul socio-economic și cel universitar
Repondenți: 45 de întreprinderi francofone din Transilvania, membre C.FAC
Secțiuni principale:
Nevoi de formare
Franceza ca limbă de lucru în mediul profesional
Colaborări mediu economic- universități
Procesul de recrutare/angajare
Aspecte identificate
Principalele domenii de formare universitară identificate de firmele francofone: economie și gestiune, știinte și tehnologii, informatică.
Franceza este utilizată ca limbă de lucru în marea majoritate a companiilor fără a fi însă un factor eliminator.
Număr relativ mic de companii în legătură cu mediul universitar. Colaborările se derulează prin stagii/internship-uri și implicarea personalului propriu în derularea cursurilor universitare.
Principalele așteptări ale companiilor: personal calificat și competent, metode de lucru riguroase, formare specifică nevoilor întreprinderii.
Principala dificultate în procesul de recrutare: demonstrarea aproprierii între profilul posturilor propuse și cel afirmat/asumat de candidați.
Principalele criterii de angajare pentru întreprinderile francofone: competențele și abilitățile, experiența și parcursul profesional și personalitatea candidaților.
3 sferturi dintre societățile care au răspuns au dificultăți de recrutare în prezent.
bla