De ce să investim la Cluj?

 • Costuri salariale competitive și fiscalitate avantajoasă societăților
 • Plasare geografică avantajoasă în raport cu Europa Centrală și Occidentală (trei zile distanță față de Franța)
 • Parcuri industriale amenajate care favorizează dezvoltarea industrială (de exemplu, TETAROM)
 • Oferte imobiliare profesionale în dezvoltare
 • Capitală regională și universitară care dispune de un aeroport internațional cu legătură directă Beauvais-Cluj și cu alte mari orașe europene
 • Servicii de sănătate, de educație, activități culturale, sportive, numeroase asociații care permit integrarea socială a expatriaților și care favorizează stabilizarea claselor sociale medii și superioare
 • Potențial universitar favorabil recrutării de personal și cercetării/dezvoltării
 • Francofonie încă prezentă, în ciuda unei scăderi ușoare în ultimii ani
 • Flux perfomant de servicii internet
 • Oraș sigur din punct de vedere al gradului scăzut de delincvență
 • Risc seismic scăzut
 • Administrare mai accesibilă decât în capitala țării, București (de exemplu, recuperarea TVA-ului de)
 • Mediu natural favorabil calității vieții
 • Prezența Institutului Francez din România/ Direcția Regională Cluj-Napoca foarte dinamică în relația cu firmele și universitățile, precum și în oferta de pregătire profesională sau evenimente culturale.Printre punctele slabe se numără : mediu juridic instabil, stat cu viziuni prea birocratice, infrastructuri deficiente, mișcare a personalului destul de consecventă (emigrare), calitate scăzută a învățământului, lipsa forței de muncă calificată în domeniul tehnic, iar în cazul firmelor franceze, lipsă de personal cunoscător al limbii franceze. Promotorii francofoniei din regiunea Cluj ( Institutul Francez, Agenția Consulară și Clubul Francofon de Afaceri) acționează cu scopul de a demonstra utilitatea limbii franceze în mediul profesional: cartă culturală difuzată în firme, conferințe și acțiuni de promovare, în unitățile de învățământ, a limbii franceze și a oportunităților de angajare, monitorizare și consolidare a cooperărilor universitare și a ofertelor francofone de formare profesională.