De ce C.FAC?

Posibilități multiple de afaceri. În cadrul unei firme, generarea continuă de noi vânzări reprezintă o necesitate : un prim argument invocat de membri și motivul adeziunii acestora în Clubul Francofon de Afaceri. Datorită acestui motiv, adeziunea în Club permite stabilirea de relații solide între membrii săi și crearea de oportunități, precum:

  • Vizibilitate în cadrul potențialelor firme partenere în afaceri
  • Recomandări din partea celorlalți membri
  • Promovare directă în rândul posibililor clienți care iau parte la evenimentele Clubului
  • Promovare directă în rândul membrilor

Cooperări strategice cu alte firme. Cooperările strategice pot reprezenta un mijloc extrem de important în conturarea de noi oportunități în afaceri, oportunități lansate doar datorită adeziunii în Clubul Francofon de Afaceri. Printre aceste oportunități se pot număra:

  • Parteneriate cu o firmă dintr-un domeniu de activitate complementar, de exemplu un parteneriat între o firmă specializată în echipamente informatice și o firmă specializată în consultanță IT.
  • Schimburi de clienți și baze de date cu membrii non-concurenți care operează pe aceeași piață.
  • Alianțe în vederea schimbului de referințe specifice, de exemplu o alianță între un agent imobiliar, o firmă cu profil de activitate în securitate și o firmă specializată în producerea de mobilier de birou.

Dezvoltarea de noi idei și competențe în afaceri. Ca oameni de afaceri, experiența acumulată este limitată de sfera activităților întreprinse, așadar "nu cunoaștem ceea ce nu știm!" De aceea, C.FAC pune la dispoziție:

  • Ateliere și prezentări interactive. Fiecare eveniment este conceput pentru a stimula ideile în afaceri, pentru a oferi noi metode și procedee demonstrate, inovatoare și utile. Evenimentele Clubului încurajează membrii să împărtășească idei și metode de dezvoltare a unei afaceri.

Spațiu propice schimburilor de idei!