CFAC - Anuar

Anuarul firmelor francofone din Transilvania

 

       I.            OBIECTIVE

 

            Clubul Francofon de Afaceri din Cluj are în vedere realizarea unui anuar al firmelor francofone din Transilvania. Considerat un mijloc de promovare a activităților comunităților francofone de afaceri din Transilvania, anuarul se dorește a fi un instrument de comunicare și informare pentru principalii agenți din domeniile adminitrativ, economic și politic la nivel regional și național.

           

    II.            MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 

Grup țintă al proiectului

            Grupul țintă al proiectului vizează între 100 și 180 de firme ale țărilor francofone cu prezență economică în Transilvania. Urmărind un impact semnificativ, dar și o arie largă de difuzare, au fost lansate invitații de parteneriat reprezentanțelor diplomatice francofone în România: Canada, Belgia, Elveția, Franța, Vietnam, Monaco și Luxembourg, cât și comunităților de afaceri regionale reprezentate prin Cluburi.

           

Procedura de înscriere

Pentru înscriere, la adresa de e-mail: communication@cfac.ro, se vor trimite, completate și semnate, documentele Fiche de parution și Ordre d’insertion, până în data de 3 mai 2016.

 

Implementare proiect

Implementarea proiectului implică publicarea unui anuar compus din 100-150 de pagini, tipărirea unui tiraj estimat între 200 și 500 de exemplare, precum și distribuirea acestuia în rândul instituțiilor din domeniile adminitrativ, economic și politic la nivel regional și național, firmelor participante și partenerilor instituționali.

            Proiectul, în forma sa finală, va fi prezentat în cadrul festivităților dedicate Zilei Franței sărbătorită la Cluj în data de 13 iulie 2016, în prezența a peste 350 de invitați și personalități locale și naționale. Ulterior lansării, anuarul va fi disponibil atât gratuit, în versiune electronică, pe site-ul C.FAC și al partenerilor proiectului, cât și contra cost în format hârtie prin achiziție online și direct de la sediul C.FAC.

 

            Persoană de contact

Andreea SĂRMAȘIU - Asistentă comunicare - communication@cfac.ro